dissabte, 27 de febrer de 2010

Acta Mollerussa Decideix, 19-02-2010

RESUM DE LA REUNIÓ DE COORDINADORS DE
MOLLERUSSA DECIDEIX
DEL DIVENDRES 19 DE FEBRER DE 2010

L'objectiu de la reunió era que les diferents comissions establissin els seus plans d'actuació de cara a l'organització del referèndum per la independència a Mollerussa el 25 d'abril proper.

COMISSIÓ ECONÒMICA
La comissió econòmica exposà que havia nomenat un tresorer, el Miquel Bellmunt, i un coordinador, el Josep Maria de las Heras. També que s'havia decidit obrir un compte corrent per rebre les aportacions voluntàries dels possibles donants a nom dels quatre integrants de la comissió.
Així mateix, s'havien establert dos principis en la línia d'actuació de la comissió, el primer el del risc zero, que implica que s'han d'evitar les activitats recaptadores on es corre el risc de perdre-hi diners, el segon, el de la manca d'afany recaptador, és a dir, que un cop assolida la quantitat de diners necessària per fer front a les despeses de Mollerussa Decideix, es deixaria de recaptar.

COMISSIÓ DEL BLOG
A causa de la seva natura, la comissió del blog no té un pla d'actuació propi, més enllà de reproduir les notícies i les informacions que la resta de l'organització li faci arribar, i el seu coordinador, en Salvador Torrens, feu una crida a fer-n'hi arribar.

COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ
La representant de la comissió de participació, l'Esther Barta s'excusà en nom de la seva comissió en no tenir preparat encara el pla, ja que per causes diverses no es podrien reunir fins el dia 24 de febrer. També apuntà algunes idees que havien sorgit en trobades informals de part dels membres de la comissió.

COMISSIÓ D'ACTES
El coordinador de la comissió, en Josep Miquel Varea, ens lliurà a tots els assistents una còpia del pla d'actuació de la comissió, i procedí a explicar-nos-el, basat en la segmentació dels possibles votants, i en la realització de micro-actes destinats a cadascun dels segments. També expressà la voluntat de fer alguns actes de gran format, proposta que produí un viu debat en el torn de precs i preguntes.

COMISSIÓ DE CARRER
La comissió de carrer exposà la seva voluntat de fer la màxima difusió de les diverses activitats de Mollerussa Decideix. Per aconseguir-ho, tenien l'objectiu de dividir Mollerussa en una quarantena de sectors, i que de cada sector se'n fes càrrec un voluntari amb l'objectiu de fer bustiades amb les diversos documents que emetés Mollerussa Decideix amb aquesta finalitat. També proposaren posar banderes als fanals. En aquest punt, la Comissió de Coordinació intervingué i exposà la idea de l'Escala Decideix, consistent a vendre a preus populars banderes informatives pels balcons, amb la qual cosa s'aconsegueix el mateix efecte publicitari, i a més, enlloc de gastar diners, se'n recapta.
S'acordà anar per aquesta via.

COMISSIÓ DE PUBLICITAT I IMATGE
Cap membre d'aquesta comissió pogué assistir, però s'informà que tenien previst entregar el disseny del logo i la samarreta durant la setmana següent.

COMISSIÓ DE GARANTIES
La comissió de coordinació encarregà a la de garanties tenir estudiat el sistema per recollir el vot avançat per la següent reunió, cosa que s'acceptà.

PRECS I PREGUNTES
Obert el torn de precs i preguntes, en Salvador Torrens exposà que el diumenge 28 se celebra el cros Ciutat de Mollerussa, i que podia ser una bona ocasió per fer la nostra primera acció pública.
Se li encomanà fer els contactes necessaris per instal·lar-hi un tendal.

En Jordi Martínez, com a enllaç amb el Pla d'Urgell Decideix, ens informà sobre la intenció de fer una presentació conjunta de totes les poblacions del Pla que celebraran els seus referèndums el dia 25 d'abril.

S'informà també que l'Agrupació Sardanista, conjuntament amb Creu Roja, estaven organitzant un acte per recaptar fons per les víctimes del terratrèmol d'Haití. S'acordà explorar les possibilitats de participar-hi i de poder-hi anar a cercar vot anticipat.

Es parlà de la possibilitat de fer un butlletí informatiu, tal i com feia Palau d'Anglesola Opina, i s'acordà que en Jordi Martínez duria a la següent reunió alguns exemplars. També es parlà de distribuir-los mitjançant el sistema de bustiades de la comissió de carrer, de posar-los en els faristols del diari gratuït Bon Dia, amb l'acord de l'empresa, i de fer-ne encartaments en els diaris venuts en les llibreries de Mollerussa. En Jordi Pérez s'oferí per contactar amb l'editora del Bon Dia, i en Josep Miquel Varea per contactar les dues llibreries.

Per últim, es plantejà la possibilitat de fer l'acte de tancament de campanya a nivell nacional a Mollerussa. Aquesta possibilitat, juntament amb els actes de gran format de la comissió d'actes, suscitaren el debat de si era convenient fer actes públics com a Mollerussa Decideix, més enllà dels estrictament necessaris per la promoció de la participació.

Coordinació
Mollerussa Decideix